Rzecznik Praw DzieckaRzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego życia, poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnianie zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku a demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.
Przedmiotem troski Rzecznika są wszystkie dzieci, szczególną troską otacza dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy.

mgr Mariola Biernat